Området

Grene Sande udgør en del af et flyvesandsområde i den sydlige del af Grindsted hedefladen. Størstedelen af dette område er i dag tilplantet eller opdyrket. Tilbage ligger nu kun Grene Sande som naturen har formet det med klitter og hedekær.

Mod sydvest er området markant afgrænset af Hejnsvig bakkeøens stejle skrænter. Området blev i 1967 fredet samtidig med St. Råbjerg. En afmærket sti føre til en veludviklet parabelklit i den nordvestlige del af området. I den nordlige gren er der mange levende vindbrud, mens den sydlige gren er i ro og bevokset med lyng og spredte bjergfyr og skovfyr.
I området kan man iagttage hvorledes pionerplanterne hjælme, sandskæg m.f. søger at få fodfæste i vindbruddene. .

Kørselsafstande:

  • Afstand til Billund ca. 5 km.
  • Afstand til Grindsted ca. 9 km.
  • Afstand til Legoland ca. 7 km.
  • Afstand til Vejle ca. 36 km.