Udlejningspriser:

I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.

Periode Priser 2023 Priser 2024 Ankomst Afrejse
Hverdag med overnatning kr. 1.700 kr. 1.700 kl. 16.00 kl. 12.00
Weekendudlejning kr. 5.000 kr. 5.000 Fre kl. 16.00 Søn kl. 12.00
Uge i skoleferien kr. 13.500 kr. 13.500 Lør kl. 16.00 Lør kl. 12.00
  • Alle priser er beregnet på 30 personer – herudover betales 55,- kr. pr. person pr. døgn pr. overnatning.
  • Herudover betales for el- og vandforbrug efter måler.
  • Der er luft/varmepumpe til opvarmning og varmt vand, som afregnes via elmåler.
  • Elektronisk fakturering til det offentlige koster 35,- kr. pr. faktura (2023).

Rengøring:
Lejer sørger selv for at Jarlsgård forlades i rengjort stand både ude og inde i henhold til skema i udlejningsmappe og borde, stole og bænke er sat på plads.

Der kan aftales slutrengøring. Prisen er 2.200,- kr. i 2024. Hvis der ikke er bestilt rengøring og rengøringen ikke er tilstrækkelig, beregnes en timesats på 300,-kr.