Udlejningspriser:

I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.

Periode Priser 2021 Priser 2022 Ankomst Afrejse
Hverdag med overnatning kr. 1.600 kr. 1.700 kl. 16.00 kl. 12.00
Weekendudlejning kr. 4.800 kr. 5.000 Fre kl. 16.00 Søn kl. 12.00
Uge i skoleferien kr. 13.000 kr. 13.500 Lør kl. 16.00 Lør kl. 12.00
  • Alle priser er beregnet på 30 personer – herudover betales 50,- kr. pr. person pr. døgn pr. overnatning.
  • Herudover betales for el- og vandforbrug. I 2021 betales 2,75 kr. for el og 0,06 kr. pr. l vand.
  • Der er luft/varmepumpe til opvarmning og varmt vand, som afregnes via elmåler.
  • Elektronisk fakturering til det offentlige koster 35,- kr. pr. faktura (2021).

Rengøring:
Lejer sørger selv for at Jarlsgård forlades i rengjort stand både ude og inde i henhold til skema i udlejningsmappe og borde, stole og bænke er sat på plads.

Der kan aftales slutrengøring. Prisen er 2.000,- kr. i 2021. Hvis der ikke er bestilt rengøring og rengøringen ikke er tilstrækkelig, beregnes en timesats på 300,-kr. Samme sats gælder, hvis der ikke er bortskaffet pap og papkasser.